Iodotropheus stuartgranti

POCHODZENIE:
Afryka - jezioro Malawi
WIELKOŚĆ:
10cm 
ZACHOWANIE:
Ryby dość spokojna i mało kłótliwa. Należy trzymac wyłącznie w większej grupie, inaczej stają się płochliwe.
DYMORFIZM:
W okresie młodocianym rozróżnienie płci jest niemożliwe. Dorosłe same są większe i żywiej ubarwione.
TEMPERATURA:
24-27*C
WODA:
pH 7,5-8,5 ; woda średnio twarda do twardej.
POKARM:
Pochodzenia zwierzęcego. Najlepiej karmić larwami owadów i skorupiakami. Ryba jest bardzo żarłoczna. Zalecany jest dodatek pokarmu roslinnego na bazie spiruliny.
ROZMNAŻANIE:
Rozmnażanie jest bezproblemowe. Ikra składan jest na kamieniach w ilości 6-8 ziaren. Nastepnie jest brana przez samicę do pyska. Inkubacja młodych w pysku samicy trwa około 21 dni. Narybek po wypuszczeniu mierzy mniej niż centymert długości. Młode są szybko rosną. Należy karmić drobnym planktonem i larwami komarów. Ważny jest dodatek pokarmu roslinnego w diecie.
OPIS:
Wymaga zbiornika o długości najmniej 80cm. Podłoże żwirowate. Kryjówki z kamieni i grot skalnych. Rybom należy zapewnić dużą ilość grot skalnych, służących za kryjówki.

Copyright © akwarium.info.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie całości lub części artykułów zabronione!