Labeotropheus trewavasae - PYSZCZAK WYSMUKŁY

POCHODZENIE:
Afryka - jezioro Malawi
WIELKOŚĆ:
15cm
ZACHOWANIE:
Agresywna i terytorialna ryba. Budzi respekt wśród innych ryb. Należy trzymać jednego samca z kilkoma samicami.
DYMORFIZM:
Samce są żywiej ubarwione.
TEMPERATURA:
24-27*C
WODA:
pH 7,0-8,5, woda średnio twarda do twardej.
POKARM:
Głównie glony i suche pasze roślinne.
HODOWLA:
Temperatura 26-28*C. Ikra składana jest w szczelinach skalnych. Ikra po zapłodnieniu jest brana przez samicę do pyska. Tam następuje inkubacja. Młode po około 21 dniach opuszczają pysk samicy. Są wtedy w pełni samodzielne.
UWAGI:
Wymaga zbiornika o długości conajmniej 150cm. Podłoże piaszczyste lub z drobnego żwiru. Dekoracje z kamieni i grot skalnych. Rybom należy zapewnić dużą ilość kryjówek. Ewentualne rośliny powinny być mocne, o grubych liściach i łodygach.

 

Copyright © akwarium.info.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie całości lub części artykułów zabronione!